เปลี่ยน ดินเสีย ให้เป็น ดินดี ได้จริงหรือไม่ (ตอนที่ 1)

เราสงสัยว่า ดินเสีย ถึงขั้นที่แบบปลูกอะไรไม่ขึ้นจะสามารถ เปลี่ยนเป็นดี ได้จริงหรือเปล่า ? 

Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า

นี่เป็นคำถามแรก ที่พวกเรา บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง สงสัยหลังจากที่ได้ทำการเรียนและรู้จักกับลุงเทพ ผู้ซึ่งมีความชำนาญด้านการ เปลี่ยนสภาพดิน ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวด้านการ ปรุงดิน ซึ่งลุงได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยหลักการและเทคนิคให้กับพวกเราแต่ด้วยทฤษฎีที่ลุงบอกนั้นยังไม่เห็นภาพได้อย่างที่ควรจะเป็น

Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า

ด้วยความสงสัยของพวกเราจะกระจ่างได้ก็ต่อเมื่อได้แบบเรียนรู้โดยลงมือทำ (learning by doing) และเราก็ได้ทดสอบกับดินก่อนสร้างมาปริมาณหนึ่งซึ่งดูจากสภาพแล้วดินชนิดนี้ไม่มีสารอาหารที่สามารถปลูกพืชใดๆได้เลยจึงเป็นโจทย์ที่เหมาะสมที่สุดให้พวกเราต้องการพิสูจน์เพื่อหาคนตอบ

พวกเราจึงรวมตัวกันและได้และได้ขอให้ลุงเทพ ได้ทำการสอนวิธีการ ปรุงดิน กันแบบจริงจังด้วยความใจดีของลุงเทพ มีความต้องการที่ถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราอย่างเต็มที่ลงมือทดสอบของพวกเราจึงเกิดขึ้นที่ westegetable ฟาร์มบนดาดฟ้า กลางเมือง ที่ห้างเซ็นเตอร์วันอนุสาวรีชัยสมรภูมิผ่านการลงมือทำและเรียนรู้ไปด้วยซึ่งมีความสนุกตลอดการทดลอง

เดี๋ยวมาดูกันว่าผลของการทดลองพวกเราจะเป็นอย่างไรในตอนที่ 2

Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า