วิธีปลูกผักสลัดไว้กินเองบนโต๊ะปลูก แบบ ง่าย ๆ

ผักสลัดเป็นผักที่ผู้คนให้ความนิยม โดยเฉพาะกลุ่มที่ลักสุขภาพเพราะเป็นผักที่กินง่าย ทำได้หลาย ๆ เมนู ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในสภาวะโรคโควิด 19 กำลังโจมตีมนุษย์อย่างเรา ๆ การมองหาความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยและมั่นใจในการหยิบจับอาหารเข้าปากมักจะกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

ดังนั้น การปลูกผักสลัดไว้กินเอง จึงกลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่ได้รับผลกระทบทางอาหารเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต บางคนใช้การปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริม ไม่เว้นแต่ผู้ที่มีพื้นที่จำกัด ก็สามารถ ปลูกผักในพื้นที่จำกัดได้

วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีปลูกผักไว้กินเองโดยไม่ต้องกลัวจะอดตายเมื่อโควิด 19 โจมตี หรือด้วยวิกฤตอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมพื้นที่ ที่แสงส่องถึงเพราะผักสลัดนั้นชอบแสงแดด ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ ขนาดนั้นถ้ากว้างก็จะผลิตได้มาก ถ้ามีพื้นที่เล็กผลผลิตก็จะได้ลดตามขาดของพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 หา กระบะ ปลูก ถัง กลองโฟม ถุง หรือกระถ่างก็ได้ตามที่หาได้จากวัสดุที่เรามีอยู่ ในครั้งนี้ ฟาร์มของเราใช้โต๊ะไม้เป็นการสาธิตการปลูก เพราะมีขนาดที่สามารถปรับเข้ากับพื้นที่และ ง่ายต่อการดูแลผัก

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมดินในในภาชนะ หรือกระบะโดยให้มีความสูงของดินไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร และเกลี่ยให้เสมอกันทั้งแปลง

ขั้นตอนที่ 4 ทำการขุดหลุมด้วยนิ้ว หรือมือ ให้มีความลึก ประมาณ 1 นิ้ว

ขั้นตอนที่ 5 ใช้ช้อนค่อย ๆ ตักต้นกล้าออกจากถาดเพาะวางลงในหลุม กลบดินให้มิดโคนใบมากที่สุดเพื่อป้องกันลากลอย และต้นกล้ายืดไม่แข็งแรง

เป็นอันว่าเสร็จสิ้น หลังจากนี้ก็ดูแลรดน้ำโดยอย่าให้ผักสลัดขาดน้ำ เพราะอาจทำให้ผักนั้นเฉาตาย หรือไม่ก็แกรน ถ้าขาดน้ำมาก ๆ อาจมีรสชาติขมอีกด้วย