การจัดการ เศษอาหาร ( Food waste ) ต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยฟาร์มบนดาดฟ้า ที่เป็น ฟาร์มในเมือง by บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง

เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ในการสร้างขยะเศษอาหาร ที่ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเศษอาหารที่เราทิ้งไปจะเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซมีเทนมลภาวะทางกลิ่น ต้นเหตุของเชื้อโรคลงสู่แม่น้ำ รวมไปถึงข้อจำกัดของการรีไซเคิลไม่ได้เพราะปนเปื้อนขยะเศษอาหาร พวกเราจึงอยากจะมาเชิญชวนว่าเราสามารถเป็น Part of the solution เพื่อช่วยกันแก้ปัญหานี้

ฟาร์มในเมือง เป็นอีกหนึ่ง solution ที่พวกเรานำมามาใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหานี้ ซึ่ง ฟาร์มในเมือง ของเรานี้จะช่วยในการจัดการกับเศษอาหารอย่างเป็นระบบและครบ วงจรด้วยกลไกของธุรกิจเศรษฐกิจหมวนเวียน (circular economy) มาตัดตอนต้นเหตุของปัญหาจากแหล่งกำเนิด โดยใช้วิธีคัดแยกเศษอาหาร และนำเอาเศษอาหารมาเข้ากระบวนการให้แปลงเป็นวัสดุปลูก และนำมาปลูกผัก บนฟาร์มในเมืองด้วยกระบวนการ เกษตรอินทรีย์ และได้ผลผลิตเป็นผักอินทรีย์กลับเข้าสู่ระบบให้ชุมชลได้เข้าถึงอาหารปลอดภัยโดยง่ายดายไม่แพง

เศษอาหารที่เป็นต้นเหตุของปัญหานี้ส่วนใหญ่มาจากการกินเหลือของเราเอง