คนกิน “มังสวิรัติ” มีโอกาสเป็น “มะเร็ง” มากกว่าปกติ จริงหรือไม่ ?

คำว่า มังสวิรัติ นั้น มาจากคำสองคำมารวมกันคือคำว่า “มังสะ” ที่แปลว่าเนื้อสัตว์ และ “วิรัติ” แปลว่า การงดเว้น หรือมีความหมายว่าการงดกินเนื้อสัตว์ กลุ่มคนที่กินมังสวิรัติ ก็คือกลุ่มคนที่งดการกินอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิด ซึ่งจะรับประทานอาหารประเภท พืช ผัก หรืออย่างอื่นทดแทน

โดยมังสวิรัตินั้นแบ่งออกได้ทั้งหมด 8 ชนิด

1. มังสวิรัติแบบแมคโครไบโอติก (Macrobiotig) งดเว้นผลิตภัณฑ์จาก สัตว์ และยึดถือหลักหยิน-หยาง
          2. มังสวิรัตินม-ไข่ (Lacto Ovo Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่กินนม ผลิตภัณฑ์จากนม และกินไข่  
          3. มังสวิรัติไข่ (Ovo Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่กินไข่ 
          4. มังสวิรัตินม (Lacto Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่กินนม และผลิตภัณฑ์จากนม 
          5. มังวิรัติแบบเจ (J-Chinese Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทั้งพืชที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด ได้แก่ หอม กระเทียม คึ่นฉ่าย ใบยาสูบ และหลักเกียว (กระเทียมโทนจีน) 
          6. มังสวิรัติบริสุทธิ์ (Pure Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
          7. มังสวิรัติพืชสด (Raw Food Eater) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และกินพืช ผัก ผลไม้ที่สดดิบ ไม่ผ่านขบวนการหุงต้มใดๆ 
          8. มังสวิรัติผลไม้ (Fruitarian) กินแต่ผลไม้และถั่ว

ปัจจุบันการกินมังสวิรัตินั้นกำลังได้รับการรับความนิยม เพราะผู้คนต่างหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมโภชนาการด้านอาหารมากขึ้น พืช ผัก จึงเป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติ โดยสถิติของการ กินมังสวิรัติ จาก เวบไซต์ statista.com ระบุว่าประเทศไทยมีกลุ่มคนที่บริโภคมังสวิรัติ มีจำนวน 9 หมื่นกว่าคนซึ่งเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะผู้คนนั้นเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น พืช ผัก จึงเป็นทางเลือกของอาหารในแต่ละมือที่จะถูกเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม

การบริโภค พืช ผัก มากขึ้น การผลิตพืชผักเข้าสู่ตลาดจึงเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของตลาด ซึ่งด้วยการผลิตผักที่ ปลอด สาร พิษ นั้นจะต้องมีต้นทุนในการผลิตสูง ทั้งเวลา และการลงทุนด้วยเงิน เพราะจะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เมื่อมีความยุ่งยากของการผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลิต และลดระยะเวลา จึงเสี่ยงอย่างยิ่งที่มีสารตกค้างของเคมีพิษส่งจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ที่ได้รับสารเคมีนั้น  และอย่างที่เราทราบกันดีสารเคมีพิษเหล่านี้เมื่อเกิดการสะสมมาก ๆ ก็จะมีผลต่อเซลล์ในร่างกายทำให้ก่อเกิดเป็น โรคมะเร็ง หากคนที่รับประทานอาหารหลักเป็นพืชผัก อย่างเช่น กลุ่มที่กินมัสวิรัตินั้นก็มีโอกาสสะสมสารพิษมากกว่าปกติ

ด้วยเหตุนี้การที่ผู้บริโภคอย่างเราควรใส่ใจให้ความสำคัญกับอาหารทุกคำก่อนที่จะนำเข้าปากเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัย ควรเลือก พืช ผัก ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบว่าปลอดภัย หรือผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มาของแหล่งการผลิตว่าผักนั้นมีแหล่งที่มาอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนนำไปบริโภค ผักที่ได้รับการการันตีว่าปลอดภัยที่ขายตามท้องตลาดนั้นก็อาจจะยังเชื่อไม่ได้หากไม่สามารถ ตรวจสอบกระบวนการย้อน กลับได้

ฟาร์มบนดาดฟ้า ของเราจึงพร้อมให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความสบายใจ และเชื่อใจการผลิต ผัก ปลอด สาร พิษ บนฟาร์มของเรา และผู้บริโภคนั้นสามารถมาติดตามเราและสร้างความมั่นใจ ได้ใจกลางเมืองหลวง ณ ดาดฟ้าห้างเซ็นเตอร์วัน อนุสาวรีย์ชียสมรภูมิ เพียงแค่นั่ง BTS ก็สามารถมาถึงฟาร์มของพวกเราได้แล้ว ซึ่งเรามีผู้ชำนาญการรอให้คำแนะนำ