การจัดการกับเศษอาหารของฟาร์มบนดาดฟ้า บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มิ่ง

ปัญหาของเศษอาหารเป็นสาเหตุต้นๆ มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นต้นเหตุของ จุดกำเนิดเชื้อโรค มลภาวะกลิ่น จุดกำเนิดของก๊าซมีเทน ยังมีต้นทุนในการจัดการอย่างมหาศาลโมเดลการสร้างฟาร์มธุรกิจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพื่อจัดการกับขยะเศษอาหาร ซึ่งพวกเรา บางกอก รูฟท๊อป ฟาร์มมิ่ง สร้างโมเดลเพื่อเปลี่ยนต้นเหตุของปัญหาให้กลับคืนคุณค่าให้สังคม